267. Phải làm gì khi một người Công giáo muốn kết hôn với một Kitô hữu không Công giáo?

– Đây là cuộc Hôn phối “hỗn hợp”, cần phải được Giáo quyền cho phép rõ ràng. Hội Thánh đòi đôi bên phải đặc biệt trung thành với Chúa Kitô, tránh gương xấu chia rẽ giữa đôi bên trong một gia đình nhỏ bé, và tránh dẫn đến chỗ bỏ thực hành đức tin. [1633 – 1637]

“Sự khác biệt về niềm tin giữa một bên Công giáo một bên được Rửa tội ngoài Công giáo không phải là ngăn trở không thể vượt qua được để kết hôn, khi cả hai đạt tới chỗ đóng góp chung cho nhau những gì mỗi bên đã nhận nơi cộng đoàn của mình, và giúp nhau biết cách mỗi bên trung thành với Chúa Kitô.” – Giáo lý Hội thánh Công giáo 1634

? Phép chuẩn: Giáo luật của Hội Thánh có nói đến phép chuẩn, đó là việc cho phép không giữ đúng luật Hội Thánh. Chỉ có giám mục hoặc Toà Thánh có quyền ban phép chuẩn.