Trong mười cô đó có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn năm cô khôn thì vừa mang đèn lại vừa mang chai dầu theo. (Mt 25,10-13)

Suy niệm: Thật dễ nhận ra những chi tiết trong dụ ngôn muốn ám chỉ điều gì: Chàng rể là chính Chúa Ki-tô, mười cô trinh nữ phù dâu là toàn thể nhân loại, đèn và dầu là điều kiện cần có để được tham dự tiệc cưới. Năm cô khôn và năm cô dại là hình ảnh con người, có người khôn có người dại. Khôn hay dại là căn cứ vào thái độ họ có biết sẵn sàng hay không. Đó là bài học mà Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta. Không chỉ năm cô dại mới ngủ, mà cả năm cô khôn cũng ngủ. Nhưng năm cô này khôn ở chỗ dù có ngủ các cô vẫn không quên mục đích của mình: chuẩn bị dầu đèn sẵn sàng để đón chàng rể đến bất cứ lúc nào.

 Mời Bạn: Bạn đang nằm trong danh sách những cô khôn hay cô dại? Chắc chắn Chúa sẽ đến bất ngờ. Nếu bạn khôn thì hãy luôn sẵn sàng dầu đèn đầy đủ cho mọi lúc. Dầu của bạn chính là đức tin vững mạnh, là đời sống thiện hảo, là các việc lành phúc đức. Đừng để những lo lắng bon chen đời này làm bạn sao nhãng việc tích trữ dầu đèn cho hành trình tiến về đời sau của bạn.

 Chia sẻ: Để làm một người khôn như Đức Ki-tô dạy, bạn phải làm gì?

 Sống Lời Chúa: Quyết tâm không để ngọn đèn đức tin bị lu mờ trước những cám dỗ của phim ảnh và trò chơi xấu.

 Cầu nguyện: Lạy Chúa là ánh sáng muôn dân, xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng và cần mẫn đong đầy tâm hồn chúng con dầu đèn là những việc lành phúc đức. Xin cho ngọn đèn đức tin của chúng con luôn cháy sáng và toả chiếu rõ ràng hình ảnh Chúa cho những người chung  quanh. Amen.