“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” (Lc 9,44)

Suy niệm: Với các môn đệ, con đường thập giá của Chúa là mầu nhiệm quá không chỉ khó hiểu, mà còn là một tin gây “sốc” không thể chấp nhận. Việc các ông sợ không dám hỏi lại về lời tiên báo Ngài sẽ phải chịu đau khổ và chết như một tử tội cho thấy các ông không muốn đón nhận con đường thập giá ấy. Mãi cho đến khi được gặp gỡ Đấng Phục sinh, được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các môn đệ mới nhận ra rằng mầu nhiệm thập giá chính là con đường cứu độ, có đón nhận thập giá Đức Ki-tô, họ mới được tham dự vào vinh quang với Thầy mình; những ai vui lòng vác thập giá, can đảm đón nhận những đau khổ, thách đố mỗi ngày để bước theo Chúa, người ấy sẽ luôn được bình an sâu xa trong lòng.

Mời Bạn: Thập giá, đau khổ đời thường vẫn luôn là mầu nhiệm, là thách đố với người Ki-tô hữu mọi thời. Chẳng ai  hiểu được tại sao một Thiên Chúa giàu lòng nhân hậu, đầy tình thương, lại để cho sự dữ, bất hạnh, tai ương gây nên bao tang thương cho con cái của Ngài. Thế nhưng, nếu bình tâm suy xét, bạn sẽ nhận thấy rằng nhờ đón nhận thập giá, can đảm đối diện với những thách đố, đau khổ mà không né tránh, đời sống đức tin của người Ki-tô hữu được trui rèn mỗi ngày: trưởng thành trong đức tin, vững mạnh trong niềm trông cậy và thêm sắt son trong lòng mến yêu. Bạn có nhận ra điều ấy không?

Sống Lời Chúa: Bạn vác thập giá theo Chúa bằng cách chừa bỏ một tật xấu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dẫn chúng con vào mầu nhiệm thập giá Chúa, để chúng con cũng vui lòng vác thập giá đời mình mà giữ nghĩa cùng Chúa cho đến trọn đời. Amen.