“Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su. (Lc 9,9)

Suy niệm: Làm những việc lạ, kinh thiên động địa, có thể sẽ có một đám đông đi theo vỗ tay tán thưởng. Thế nhưng, sau những tràng pháo tay, tiếng hoan hô đó sẽ đọng lại những gì? Lòng người chắc gì được biến đổi? Đâu phải cứ thấy phép lạ là tin, hay người nhận nhiều quà cứu trợ tất yếu sẽ trở thành tín hữu! Đức Giê-su không mãi hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Ngài còn chấn chỉnh họ: “Các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc… để có lương thực thường tồn” (Ga 6,26-27). Ngài không làm phép lạ để người ta hoan hô, đi theo mình. Đức Giê-su chọn cách hạ mình, gần gũi với người tội lỗi, hiến dâng mạng sống để lay động lòng người hoán cải. Cung cách sống khác thường của Đức Giê-su khiến vua Hê-rô-đê thắc mắc và tìm cách gặp Người. 

Mời Bạn: Bạn đang thể hiện một nhân cách Ki-tô giáo khiến người khác phải thắc mắc chưa? Hay bạn sống đạo mờ nhạt đến độ người ta không nghĩ rằng bạn có đạo? Ki-tô hữu có nghĩa là thuộc về Chúa Ki-tô, có Chúa Ki-tô trong bạn. Dấu ấn nơi bí tích Thánh tẩy không thể xóa được, và bạn phải là dấu hỏi lay động người khác, là cầu nối để người khác gặp Đức Giê-su.

Sống Lời Chúa: Suy niệm Lời Chúa, học hỏi giáo lý để bạn hiểu thêm về Đức Giê-su, để Ngài lay động, hoán cải bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, vua Hê-rô-đê đã lay động trong lòng và muốn gặp Chúa. Xin cho chúng con là người đã biết Chúa, càng siêng năng gặp Chúa nơi Lời Chúa và Thánh Thể, để chúng con được lay động và biến đổi. Amen.