“Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.” (Lc 21,3)

Suy niệm: Khi nói đến chữ “nghèo,” người ta thường nghĩ đến những hình ảnh như nghèo là khổ, nghèo là hèn, nghèo là đói. Người ta đâu biết được rằng có cái nghèo nhưng lại làm cho ta trở nên giàu có. Đó là “tâm hồn sống nghèo,” hạnh phúc vì tín thác, cậy trông nơi Chúa, chứ không nơi của cải vật chất. Cái nghèo ấy trở thành phúc lành, cho ta nếm hưởng niềm vui vĩnh cửu phần nào ngay trong cuộc sống hôm nay. Với người đời, đóng góp của bà góa nghèo không đáng kể, nhưng với Chúa Giê-su, bà là người giàu lòng quảng đại, “rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (Lc 21,4). Bạn có muốn nếm hưởng niềm vui của tâm hồn sống nghèo không? “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3).

Mời Bạn: Không gì lệch lạc, thiếu tinh thần Tin Mừng cho bằng đánh giá một người qua vật chất. Khi con người mải mê chạy theo vật chất, sức khoẻ tâm hồn xuống cấp trầm trọng. Khi con người nhìn thế giới qua lăng kính của cải vật chất, văn hóa chết chóc đang lan tràn. Khi đến trên trái đất này, Chúa Giê-su sống nghèo và mở ra niềm vui Nước Trời cho tâm hồn sống nghèo.

Sống Lời Chúa: Hôm nay tôi là “bà góa nghèo,” tôi trích một khoản tiền để chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, khi đến trần gian, Chúa sống nghèo, yêu những người nghèo. Chúa còn chỉ cho chúng con con đường sống nghèo, để đạt được niềm vui muôn đời. Con xin tạ ơn Chúa. Amen.