Chúa Giê-su nói: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.” (Mt 23,3)

Suy niệm: Người Pha-ri-sêu thời Chúa Giê-su có thể được dân chúng khen và trọng vọng. Chúa không bác bỏ những lời họ giảng dạy, nhất là họ giảng dạy với tư cách “ngồi trên toà ông Mô-sê; nhưng Ngài không khen ngợi họ, bởi vì “họ nói mà không làm”. Nói hay là một chuyện, còn làm tốt lại là chuyện khác. Những người không đem Lời Chúa ra thực hành, Chúa coi là hão huyền phù phiếm giống như người “xây nhà trên cát. Chỉ khi nào nói và làm đi đôi với nhau, người đó mới đáng Chúa coi là xứng đáng.

Mời Bạn: Trong cuộc sống xã hội người ta cũng chê cười những ai chỉ giỏi mà không hành động, những người nói “trăm voi không được bát nước sáo”. Chỉ những ai “tri hành hợp nhất” mới là người đáng nể trọng. Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con, thánh giáo hoàng Pi-ô X ta mừng lễ hôm nay, ngay từ nhỏ đã biết hành động để làm yên lòng cha mẹ và báo trước một tín hữu gương mẫu. Thánh giáo hoàng Phao-lô VI nhắc nhở chúng ta: Ngày nay người ta rất cần những người vừa là thầy dạy vừa là chứng nhân. Người môn đệ Chúa Giê-su biết lắng nghe Lời Chúa đồng thời cũng phải có hành động phù hợp với Tin Mừng mình đã nghe.

Sống Lời Chúa: Mỗi khi suy niệm Lời Chúa, bạn hãy quyết tâm thực hiện Lời bằng một hành động cụ thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết hành động đi đôi với điều con đọc, với những gì Chúa dạy con. Amen.