“Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy.” (Ga 21,17)

Suy niệm: Rộng lượng quên tất cả lầm lỗi của người môn đệ đã ba lần chối Thầy, đã bỏ mặc Thầy trong cơn nguy khốn, Chúa Giê-su muốn cho dành cho Phê-rô cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời. Giờ đây chỉ cần Phê-rô bày tỏ lòng yêu mến đối với Thầy là Đức Giê-su không ngần ngại trao quyền lãnh đạo Giáo hội cho ông. Phê-rô cũng vậy, ông cần phải có lòng yêu mến Thầy để chu toàn sứ mạng nặng nề này. Chúa biết sau lần vấp ngã ấy, Phê-rô không còn dám vỗ ngực tự hào mình hơn các anh em khác, ông khiêm tốn, vui mừng khi được Thầy tha thứ, tin tưởng vâng lời gánh vác việc Chúa trao phó. Với ông, lúc này được Thầy trao sứ vụ không phải chỉ là vinh dự, nhưng quan trọng hơn, là trách nhiệm phải chu toàn để chứng tỏ lòng mến đối với Thầy chí thánh.

Mời Bạn: Hai mặc cảm cực đoan bạn cần phải tránh khi thi hành sứ vụ Chúa giao phó: tự ti và tự tôn. Khi bạn tự ti cho rằng mình tội lỗi và đánh mất lòng trông cậy Chúa bạn có thể bỏ mất cơ hội quí báu để dấn thân cho một lý tưởng cao đẹp. Ngược lại lòng tự tôn có thể khiến bạn cậy sức mình, làm theo ý riêng, làm hại sứ vụ của Hội Thánh thay vì góp phần xây dựng. Đâu là cung cách của bạn khi làm công tác tông đồ?

Sống Lời Chúa: Nhìn nhận con người thật của mình, cậy trông vào tình yêu của Chúa, và cố gắng đáp trả lại tình yêu ấy là con đường đẹp nhất để hoàn thành sứ vụ Chúa trao.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và biết con, cũng như nhận ra tình yêu Chúa dành cho con. Nhờ đó, con có thể trung thành với ơn Chúa kêu gọi làm tông đồ của Chúa giữa đời.