“Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực ngươi.” (Mc 12,29-30)

Suy niệm: Một kinh sư Do Thái bối rối trước 613 khoản luật của Do Thái giáo nên đến hỏi Chúa Giê-su điều khoản nào quan trọng nhất. Chúa Giê-su nhắc lại cho ông ta điều mà ông đọc hai lần mỗi ngày theo luật buộc (Đnl 6,4-6), đó là yêu Chúa một trăm phần trăm, yêu hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Yêu hết lòng là yêu bằng trái tim. Bao lâu trái tim còn đập nhịp là còn yêu Chúa. Yêu Chúa ngay lúc này và nơi này. Yêu Chúa hết linh hồn là yêu đến muôn đời. Hơi thở cuối cùng không làm linh hồn mất đi, nên tình yêu đối với Chúa không khi nào ngơi, mối liên kết thắm thiết với Chúa không khi nào ngừng. Yêu Chúa hết trí khôn là để Chúa hướng dẫn trí khôn ta thuận theo thánh ý Chúa, là loại bỏ những ý hướng đê hèn ra khỏi tâm trí ta và lấy lời Chúa dạy làm ý của ta. Yêu Chúa hết sức lực là yêu Chúa bằng sự kiên trì. Khi mệt mỏi, chán chường len lỏi vào cuộc sống, khi sức tàn lực kiệt tưởng chừng không thể đi tiếp con đường tình yêu, lòng yêu mến Chúa nâng đỡ và nhắc ta nhớ rằng Thiên Chúa yêu ta đến cùng, để ta tiếp tục yêu Chúa. Thiên Chúa là Đấng duy nhất yêu thương con người bằng tình yêu không ngơi nghỉ và Ngài có quyền đòi ta đáp lại tình yêu tương xứng.

Mời Bạn: Đi sâu vào mùa Chay, mệnh lệnh yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực có đánh động và làm thay đổi cuộc đời bạn không?

Sống Lời Chúa: Quyết tâm Chừa bỏ một tội trọng để yêu Chúa hết lòng.

Cầu nguyện: Hát “Con nay trở về”