“Anh em có hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6,36)

Suy niệm: Chúa Giê-su dạy phải có lòng nhân từ như Chúa Cha là Đấng nhân từ. Nhưng “nhân từ như Chúa” là như thế nào đây? Thưa, khi dạy như thế, Chúa Giê-su cũng cho chúng ta câu trả lời bằng chính thân phận và cuộc sống của Ngài, đặc biệt “giờ” của Ngài là cuộc khổ nạn và chịu chết trên thập giá. Ngài thương dân chúng “bơ vơ như chiên không có người chăn”, Ngài giảng dạy họ và còn cho họ ăn no. Ngài chạnh lòng thương trước nỗi khổ của những người bệnh tật, thổn thức trước người cha có đứa con bị quỉ ám, trước người mẹ có đứa con trai duy nhất phải chết đi. Và Ngài đã ra tay cứu giúp họ. Ngài không chỉ tuyên bố tha tội trong một số trường hợp, mà còn kêu cầu Chúa Cha tha tội cho kẻ đóng đinh Ngài.

Mời Bạn: Khi bị xúc phạm, bình thường, ta có thể biểu lộ sự bực dọc ra bên ngoài bằng những trận nổi trận tam bành, hay âm thầm nuôi dưỡng lòng thù hận và tìm dịp thuận tiện trả đũa. Nhưng hãy nhìn vào lòng nhân từ của Chúa, để tập biểu lộ tinh thần thiện chí, can đảm, kiên trì để tha thứ cho nhau.

Chia sẻ: Tôi có cảm nghiệm nào về lòng nhân từ Chúa tác động cách cụ thể đến đời sống tôi không?

Sống Lời Chúa: Quỳ dưới chân thập giá nhìn ngắm tượng Chúa chịu đóng đinh, để cảm nghiệm lòng Chúa nhân từ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, khi có người làm tổn thương đến con, bình thường con cảm thấy tức giận, lạnh lùng, nổi xung và nuôi động cơ trả thù. Nhưng từ rày về sau, xin cho con nhận ra lòng quảng đại tha thứ của Chúa để nhờ đó, con biết mở rộng con tim nhân ái đối với mọi người như Chúa đã dành cho con. Amen.