“Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất… nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời.”(Mt 6,19-20)

Suy niệm: Không ít người bị hiểu lầm là sao thấy người quen mà làm lơ hoặc sao gật đầu chào mà không đáp lại. Lý do là khi người ta đang chú tâm tìm kiếm hay tập trung suy nghĩ về một điều gì thì ngay cả những cái sờ sờ trước mắt có khi vẫn không nhìn thấy. Tương tự như vậy, khi chúng ta quá chú tâm tìm kiếm ‘những sự dưới đất này’, chúng ta lo lắng tích trữ cho mình kho tàng ở đời này, thì ‘kho tàng thiêng liêng’ ‘những sự trên trời’ trở nên quá xa vời, chúng ta còn tâm trí đâu mà để ý tới nữa. Bởi vì kho tàng của chúng ta ở đâu thì lòng trí của chúng ta sẽ ở đó.

Mời Bạn: Tiền của, danh vọng, là những điều thế gian đang tìm kiếm, là những cái tưởng rằng đem lại sự bảo đảm vững chắc, nhưng thực ra lại rất mong manh dễ mất. Thế nhưng chúng lại có sức thu hút rất mạnh, chiếm được rồi thì không muốn nhả, đã có rồi lại muốn có thêm. Chỉ khi nào bạn dám “bán tài sản của mình đi mà bố thí” thì lúc ấy tâm trí của bạn mới hoàn toàn thanh thản để chú tâm tìm kiếm “kho tàng không thể hao hụt ở trên trời,” nơi không còn trộm cắp, mối mọt (Lc 12,33).

Chia sẻ: Điều gì khiến bạn bậm tâm nhất và chiếm phần lớn thời gian trong ngày sống của bạn?

Sống Lời Chúa: Hoạch định lại chương trình sống cho bản thân theo tiêu chí: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa” (x. Lc 12,31).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, suốt cả ngày con toàn bận rộn với những chuyện cơm, áo, gạo, tiền. Xin cho con biết tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước và luôn tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng.