Theo trang mạng Sismografo ở Roma, trong tháng Giêng vừa qua, có ít là hai hồng y và hai mươi lăm giám mục trong Giáo hội qua đời, trong số này có ít nhất một hồng y và mười sáu giám mục chết vì Coronavirus.

G. Trần Đức Anh, O.P.

Chưa bao giờ có nhiều giám mục trên thế giới qua đời như thế trong một tháng.

Các vị chết vì đại dịch Covid-19 thuộc mười hai quốc tịch, trong đó có ba vị người Ý và hai vị người Ecosse (Scotland).

Giám mục trẻ nhất qua đời 53 tuổi, đó là Đức cha Moses Hamungole, Giám mục giáo phận Monze bên Zambia, Phi châu, tiếp đến là Đức cha Florentin Crihalmeanu, 61 tuổi, người Rumani. Có hai giám mục 65 tuổi qua đời người Nam Phi và Mêhicô.

Vị lớn tuổi nhất qua đời vì Coronavirus là Đức cha Alfredo Magarotto, 93 tuổi, nguyên giám mục giáo phận Vittorio Veneto, Italia.

Đức Hồng y duy nhất qua đời là Eusébio Oscar Scheid, 88 tuổi, nguyên Tổng giám mục giáo phận Rio de Janeiro, Brazil, thọ 88 tuổi.

(Sismografo 2-2-2021)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu