“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ phô trương cho thiên hạ thấy…” (Mt 6,1)

Suy niệm: Cha ông ta ngày xưa dạy “học ăn, học nói, học gói, học mở.” Ngày nay, người ta tìm học nào là “đắc nhân tâm”, nào là “kỹ năng mềm”, là những bí quyết giao tiếp nhằm đạt được thành công trên đường đời. Còn Chúa Giê-su, Ngài dạy những quy tắc ứng xử để đạt được thành quả không phải ở trần thế này, mà là ở đời sau; không phải để được khen thưởng bởi người đời mà để Thiên Chúa, “Đấng thấu suốt những gì kín đáo”, thấy và ân thưởng. Với tầm nhìn đó, Chúa Giê-su dạy các môn đệ, trong cách ăn nết ở, không phô trương, nhưng kín đáo tế nhị; không tự phụ, giả hình nhưng khiêm tốn và quảng đại; từ việc thờ phượng Chúa đến việc bác ái với tha nhân, tất cả không làm vì hư danh mà chỉ vì lòng yêu mến Chúa và để danh Chúa được tôn vinh.

Mời Bạn: Chúa nói: “Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm” không có nghĩa là phải giấu giếm mỗi khi làm việc lành, bởi vì Ngài còn nói: “Anh em là ánh sáng cho trần gian,… sự sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,14.16). Tiêu chuẩn để xét chọn là bạn làm việc để tôn vinh danh Chúa hay là để tìm kiếm hư danh cho mình.

Sống Lời Chúa: Để biết mình có làm việc vì hư danh hay không, mời bạn xét mình: Khi tôi làm việc tốt đẹp mà không được người nhận biết, khen tặng tôi có buồn bực, bất mãn hay không?

Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin dạy con biết làm việc mà không chờ một phần thưởng nào khác ngoài việc nhận biết con đã làm theo thánh ý Chúa mà thôi.”