Đức Giê-su và các môn đệ đi đến Bét-sai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, dẫn ra khỏi làng… (Mc 8,22-23)

Mời Bạn chiêm ngắm cảnh tượng cảm động này: Chúa Giê-su dắt anh mù, tay anh ta trong tay Ngài cả hai cùng đồng hành. Chúa thật kín đáo tế nhị. Người vẫn sẵn sàng chữa cho anh mù… nhưng bằng cách “cầm lấy tay anh và dẫn ra khỏi làng”… Cử chỉ thật đơn sơ những cũng thật cảm xúc… Mắt không thể nhìn xem thì bàn tay thay thế để cảm nhận. Bạn hãy nhắm mắt lại đặt mình vào địa vị anh mù ấy và thử hình dung Chúa đang nắm lấy tay mình và trên quãng đường đi ra khỏi làng đó, trong lòng mình rộn lên những tâm trạng nào.

Chia sẻ: Tin Mừng theo thánh Mác-cô là một Tin Mừng hướng nội tâm và quan tâm đến sự tăng trưởng thiêng liêng. Bạn hãy nêu rõ điều đó dựa vào đoạn Tin Mừng trên.

Sống Lời Chúa: Như anh mù nài xin Chúa sờ vào mình và đưa tay để Chúa dắt đi, bạn cũng hãy để Lời Chúa đụng đến mình, mỗi ngày chỉ 5 phút thôi, Lời Chúa sẽ dẫn dắt trí lòng bạn sống kinh nghiệm đức tin làm cho đức tin tăng trưởng từ chỗ u tối về phương diện thiêng liêng đến chỗ dần dần khám phá ra con người Đức Giê-su và ký thác niềm tin nơi Người.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin cho con biết say mê Lời Chúa! Xin nắm tay con trong tay Chúa và dẫn con đi theo Lời Chúa, Ánh Sáng đời con, để nhờ đó mỗi ngày, nhờ được đụng chạm đến Lời Chúa, con được khơi dậy niềm tin và cậy trông vui sướng vì biết rằng Chúa thương con thật.