“Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.” (Lc 11,52)

Suy niệm: Trong thời công nghệ thông tin, muốn phá hoại một cơ quan hay công ty nào đó, ngoài việc “bẻ khoá” đánh cắp dữ liệu, tin tặc còn có thể “khoá cổng” ngăn người dùng không thể truy cập vào trang mạng của họ. Nói một cách tương tự, Đức Giê-su cho biết các nhà thông luật mang tội “khoá cổng” đó, khi họ ngăn chặn thông tin, bưng bít chân lý, làm cho người khác không thể hiểu biết rằng lời ngôn sứ về Đấng Cứu Thế thực sự đã ứng nghiệm nơi Ngài. Họ là những người thông thạo Kinh Thánh, nắm giữ “chìa khoá của sự hiểu biết”, là cánh cửa dẫn vào Nước Trời (x. Lc 8,10). Thế nhưng họ dành độc quyền giải thích Lề luật và lời ngôn sứ theo ý họ bằng lối giữ luật cách chi li, phô trương hình thức mà xao lãng điều quan trọng cốt lõi là “lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa” (Lc 11,42).

Mời Bạn: Che giấu sự thật hoặc chỉ nói một nửa sự thật cũng là một cách dối trá, ngăn chặn người khác tiếp cận sự thật toàn vẹn. Khi lên án các nhà thông luật, Chúa muốn mời gọi các Ki-tô hữu sống theo sự thật toàn vẹn, đừng vì sợ hãi mà không dám tuyên xưng niềm tin vào Đức Ki-tô, hoặc chỉ sống theo chân lý cách nửa vời mà lờ đi những giáo huấn gây cho mình những bất lợi, thiệt thòi trong xã hội trần thế này.

Sống Lời Chúa: Xét mình: Tôi có coi nhẹ, bỏ qua giáo huấn của Chúa chỉ vì gây bất lợi cho mình hay không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống chính trực và dũng cảm làm chứng cho sự thật ngay trong đời sống hằng ngày của mình.