“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác…” (Mt 5,39)

Suy niệm: Luật báo oán “Mắt đền mắt, răng đền răng” được nhắc tới nhiều lần trongCựu Ước (x. Xh 21,24; Đnl 19,21) không chỉ là một đòi buộc của sự công bằng mà còn nhằm ngăn chặn mọi hình thức trả thù bạo lực, cực đoan (x. St 4,23-24); có thể nói luật ấy khá là nhân văn và tiến bộ đối với xã hội đương thời. Tuy nhiên, Chúa Giê-su còn mời gọi các môn đệ Ngài tiến xa hơn: “Nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.” Người không bác bỏ luật Mô-sê, cũng không khuyên người ta phải nhu nhược khuất phục trước sự ác, không bảo chúng ta phải im lặng trước áp bức, bất công. Trái lại, Chúa dạy chúng ta đừng lấy ác báo ác, nhưng lấy đức báo oán: lấy nhân ái để đối xử với kẻ bất lương, lấy hiền lành và tha thứ để tiêu diệt bạo lực và oán thù. Chúa Giê-su kiện toàn lề luật bằng cách mời gọi chúng ta vươn tới tiêu chuẩn lý tưởng của sự thánh thiện là “nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

Mời Bạn: Cuộc sống hôm nay vẫn đầy dẫy những hận thù bạo lực. Thống kê xã hội gần đây cho thấy tình trạng tội phạm gia tăng nhanh chóng và trẻ hoá cả về số lượng và mức độ. Đã vậy, sống hiền lành, khiêm tốn như Chúa dạy lại bị coi như ngu dại, yếu nhược. Mời bạn vâng theo lời Đức Giê-su sẵn sàng tha thứ cho người xúc phạm đến mình, lấy lòng nhân ái, đức hiền lành và quảng đại để đối lại những bạo lực bất công, nhờ đó bạn góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp theo tinh thần Phúc Âm như lòng Chúa mong ước.

Sống Lời Chúa: Bạn chủ động đến làm hoà người lân cận đang có chuyện bất hoà với bạn.

Cầu nguyện: Hát Kinh Hoà Bình.