“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,10)

Suy niệm: Để biện minh cho lối sống phóng đãng, lơ là trong việc thực hành đạo, người ta thường đưa chiêu bài rằng: “Đạo tại tâm ấy mà!” Rằng: các điều răn giới luật làm tôn giáo trở nên cồng kềnh nặng nề, tự do cá nhân bị đánh cắp, v.v… Như một lời giải cho quan niệm ấy, Chúa Giê-su đưa ra giới răn quan trọng mà Ngài gọi là “điều răn của Thầy”, đó là: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (c. 12). Đối với Chúa, giữ giới răn là thực hành yêu thương và nhờ đó ở lại trong tình yêu thương, và ngược lại vì yêu nên giữ giới răn. Khi tuân giữ giới răn vì yêu thương như thế, con người sẽ không bị trói buộc mà trái lại trở nên tự do. Họ không còn bị những đam mê dục vọng chế ngự. Và, khi tình yêu đầy tràn tại tâm của họ, đương nhiên hành động bên ngoài sẽ thấm đượm tình bác ái. Như thế mới đích thực là Đạo tại tâm.

Mời Bạn: Trong thời đại chạy theo vật chất và thích hưởng thụ như hiện nay, tuân giữ các giới răn của Chúa quả là điều không phải dễ. Mời bạn dám từ bỏ qua những đam mê trần tục đã bám rễ sâu trong tâm hồn mình, mà cố gắng sống đường hoàng mỗi ngày nên tốt hơn.

Sống Lời Chúa: Dành ít phút trong ngày để kiểm điểm lại những lần bê trễ biếng nhác trong việc bổn phận của mình, đồng thời quyết tâm từ bỏ một tính xấu lớn đang làm đời sống thiêng liêng của mình bị tê liệt.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết biến đổi con người cũ của mình, lánh xa dịp tội, để có thể cảm nhận được tình thương của Chúa trong cuộc đời của con. Amen.