“Phúc cho anh em là những người nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” (Lc 6,20)

Suy niệm: Chắc chắn Chúa Giê-su không có ý nói rằng cuộc sống lầm than túng thiếu, không xứng với phẩm giá con người lại là điều đáng chúc phúc. Vậy Chúa ám chỉ ai và điều gì khi Ngài nói “Phúc cho anh em là những người nghèo khó”? Dĩ nhiên, nghèo khó trước hết nói về những người thiếu thốn về vật chất, người không có quyền lực, bị áp bức, bị bóc lột… Sau nữa, theo Thánh Kinh, người nghèo khó là những người luôn đặt trọn niềm tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa. Khi không đặt cho mình chỗ dựa nào trong cuộc đời này, người ta mới khám phá hạnh phúc thật không thể tìm thấy ở của cải đời này mà là ở nơi Thiên Chúa. Và như thế, ngay cả những người có nhiều của cải vật chất cũng có thể trở nên nghèo khó bằng cách sống trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa và cảm thông chia sẻ với người đang gặp cảnh khó khăn.

Mời Bạn: Trở ngại lớn nhất khiến người ta không thể sống tinh thần nghèo khó không phải là vì ngày nay người ta có thể làm ra quá nhiều của cải, mà là vì người ta quá lệ thuộc của cải đến nỗi không thể chia sẻ cho nhau một cách quảng đại, và nhất là không thể sống trong niềm tín thác vào Chúa.

Sống Lời Chúa: Thường xuyên kiểm điểm để cảnh giác mình khỏi trở thành nô lệ cho của cải vật chất: – Tôi có cảm thấy mất bình an khi bị mất hay thiệt thòi về của cải không? – Tôi có cảm thấy ngần ngại do dự khi phải cho đi một cái gì không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy biết sống nghèo khó như Chúa, là biết luôn tựa nương vào Chúa là nguồn hạnh phúc chân thật vĩnh cửu.