“Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót.”(Lc 17,32)

Suy niệm: Để hướng dẫn cho chúng ta cách ứng xử phải có trong ngày Quang Lâm, Chúa Giê-su kể lại sự tích “vợ ông Lót”. Trên đường thoát khỏi thành Xơ-đôm đang bị thiêu huỷ, vợ ông Lót không nghe theo lời cảnh báo của thiên sứ, đã “ngoái lại đằng sau và hoá thành cột muối” (x. Xh 19,15-26). Ngoái lại về hướng Xơ-đôm, thành phố của sa đoạ tội lỗi, phải chăng bà Lót tiếc rẻ cuộc sống và tài sản bỏ lại ở đó? Lằn ranh đỏ giữa chết và sống, giữa việc bị tiêu diệt và được cứu thoát, chỉ ở một cái quay đầu! Chúa Giê-su cũng có lời cảnh báo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9,62). Ngày Chúa Ki-tô quang lâm không ở đâu xa. Ngay khi chúng ta thẳng tiến về phía trước theo lời Ngài, thì “Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta” rồi (x. Lc 17,21).

Mời Bạn: Trong một thế giới duy vật và tục hoá, nhiều người bị lôi cuốn vào việc tìm kiếm danh vọng của cải và hưởng thụ lạc thú. Chính vì “mải mê thế sự” như thế, người ta không còn tha thiết “tìm kiếm những sự trên trời” là cùng đích đích thực của mình. Để có thể làm một cuộc “quay đầu” dứt khoát hướng về “Nước Thiên Chúa”, bạn cần nhận thức rõ sự chóng qua của cuộc đời này, mạnh dạn dứt bỏ lòng ham mê hưởng thụ và dùng những của cải đời này để chia sẻ và phục vụ tha nhân.

Sống Lời Chúa: Cắt giảm những chi tiêu không thiết yếu để chia sẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin neo giữ trái tim con kiên định nơi Chúa, đừng để những quyến luyến trần gian làm con xao lãng thánh ý Chúa. Xin giúp con làm việc để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Amen.