“Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất.”(Mt 10,34)

Suy niệm: Nhiều người vẫn nghĩ rằng phải thâu tóm mọi quốc gia, không loại trừ việc sử dụng binh lực, dưới quyền cai trị của một quyền lực thống nhất thì mới gọi là “bình thiên hạ”, lúc đó mới có hoà bình. Chúa Giê-su nói chúng ta đừng có mơ Ngài sẽ đem đến một thứ bình an theo kiểu đó. Bình an của Chúa Ki-tô thì khác: “Bình an của Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27). Bình an đích thực là khi chúng ta được hoà giải với Thiên Chúa nhờ Chúa Ki-tô chịu chết trên thập giá chuộc tội cho nhân loại. Bình an đó phải trải qua “gươm giáo” là sự đối kháng từ thâm tâm mỗi người cũng như giữa mình với những người chung quanh, bởi vì mỗi người đều phải bước vào cuộc chiến đấu thiêng liêng, phải lựa chọn đi theo đạo quân của Thiên Chúa hay là đứng dưới lá cờ của ma quỷ.

Mời Bạn: Tìm kiếm hoà bình không phải từ bên ngoài hay từ trên trời rơi xuống, mà từ bên trong: phải tiêu diệt mầm mống chiến tranh từ trong lòng bạn, đó là xoá bỏ giận hờn, ghen ghét, oán thù; đó là biết lắng nghe thay vì độc đoán, là yêu thương phục vụ thay vì ích kỷ, tham lam; là tôn trọng hoà hợp thay vì khinh thường, kỳ thị, loại trừ nhau.

Sống Lời Chúa: Để đạt được sự bình an tâm hồn, hằng ngày bạn dành thời gian thinh lặng suy niệm Lời Chúa, nghiền ngẫm sứ điệp bình an của Chúa trong Tin Mừng (x. Mt 5-7).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã nói: ai xây dựng hoà bình sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Xin ban cho con bình an của Chúa để con trở nên kênh lan toả bình an cho anh chị em, cho thế giới mỗi ngày một tiến gần hơn tới hoà  bình đích thực.