“Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Mt 11,3)

Suy niệm: Gio-an Tẩy Giả là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu ước, có sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Ông đã dành trọn thời trai trẻ trong sa mạc cô tịch để sống kết hợp với Thiên Chúa nhờ cầu nguyện và chay tịnh. Khi ra mắt dân Ít-ra- en, ông rao giảng Đấng Thiên Sai cách mạnh mẽ, kiên cường: lời của ông bừng bừng như lửa, hành động của ông ngay chính và quyết liệt. Nói tóm, Gio-an đã sống hết mình và sẵn sàng trả giá đắt nhất cho ơn gọi ngôn sứ. Tuy nhiên, Gio-an cũng là phận người; ông không hoàn toàn sáng tỏ về Đấng mà mình loan báo. Trong tù, Gio-an phải sai các môn đệ đến gặp Chúa Giê-su và hỏi: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Dĩ nhiên, câu hỏi này được gửi đi từ trong cảnh tối tăm tù ngục Hê-rô-đê. Nhưng điều đáng nói hơn, nó được gửi đi từ trong chính đêm tối tâm hồn của Gio- an.

Mời Bạn: Trong đức tin, mọi sự không luôn luôn rõ ràng, chắc chắn. Vẫn còn đó những góc khuất, góc mờ, ngay cả những tăm tối mà lý trí và kinh nghiệm của con người không thể hiểu hết được. Nếu mọi sự đều hoàn toàn sáng tỏ, thì đâu còn là tin nữa. Bạn có sẵn sàng tin vào Chúa Giê-su ngay cả khi gặp bóng tối trong cuộc đời không?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, dành ra vài phút thinh lặng để hồi tâm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con thường có cám dỗ muốn một đức tin rõ ràng, sáng tỏ. Xin Chúa giúp chúng con hiểu rằng luôn có những góc mờ tối mà lý trí không thể hiểu được, để chúng dám phiêu lưu với Chúa trong những đêm tối của cuộc đời. Amen.