“Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.” (Mc 10,27b)

Suy niệm: Phúc Âm theo thánh Mác-cô kể có một người đến hỏi Chúa Giê-su làm thế nào để “được sự sống đời đời làm gia nghiệp”. Chắc hẳn những ai quen biết anh ta đều khen anh là người tốt phước vì chẳng những anh anh giàu có mà còn là người đạo đức vẫn tuân giữ các giới răn. Cả đến như Chúa Giê-su cũng “đem lòng yêu mến” anh. Tiếc thay anh đã tính toán thiệt hơn, chỉ muốn tích góp để càng ngày càng sở hữu nhiều hơn, chứ không dám đem “những gì anh có mà cho người nghèo” đổi lấy sự sống đời đời mà anh mong muốn. Để đạt được sự sống đời đời, không chỉ sống “tốt” một cách tự nhiên, mà còn phải dám sống theo ý Chúa, dấn thân cách quảng đại đến mức cho đi tất cả “vì Chúa Ki-tô và vì Tin Mừng”. Và Thiên Chúa không thua kém chúng ta về sự quảng đại, Ngài sẽ ban lại cho chúng ta “gấp trăm ngay ở đời này.”

Mời Bạn: Để làm môn đệ Chúa Ki-tô, người Ki-tô hữu phải dám mạo hiểm dấn thân từ bỏ cách triệt để, dám sống niềm tin tưởng phó thác vào Tình yêu của Thiên Chúa. Mời bạn nhìn lại cuộc sống của chính mình để nhận ra ân sủng của Chúa luôn tràn đầy trong từng khoảnh khắc của dời mình. Bạn còn ngại gì mà không dám dấn thân trọn vẹn theo thánh ý Chúa?

Sống Lời Chúa: Trong giờ suy gẫm, bạn nhìn ngắm Chúa Giê-su quảng đại, bao dung (đối với người bệnh hoạn, tật nguyền, tội lỗi…), nhất là trong cuộc thương khó của Ngài, và bạn xin ơn bắt chước Chúa.

Cầu nguyện: Xin cho con dám tín thác vào Chúa và nhận ra tình yêu thương vô điều kiện Chúa dành cho con để con sẵn sàng chia sẻ với anh chị em của con.