Có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Chúa Giê-su: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,27-28)

Suy niệm: Sự thành đạt của con cái luôn là niềm vui và tự hào đối với các bậc làm cha mẹ. Vì thế, khi chứng kiến những lời khôn ngoan và những việc kỳ diệu Đức Giê-su làm, một phụ nữ khen ngợi người mẹ diễm phúc đã “cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Quả vậy, nhìn vào người con, người ta thấy được thành quả của bao công lao của cha mẹ đã cưu mang dưỡng dục để người con đạt tới sự trưởng thành toàn diện, trở nên người hữu ích. Chúa Giê-su không muốn chúng ta dừng lại ở cái nhìn thuần tự nhiên như thế. Ngài cho biết hạnh phúc đích thực là hệ tại việc trở nên “mẹ và anh em của Ngài” nhờ biết “lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 8,21). Những ai dạy dỗ con cái làm như vậy mới thật là diễm phúc; và Thiên Chúa cũng vui mừng khi chúng ta trở nên con cái trưởng thành của Ngài.

Mời Bạn: Để trở nên người con trưởng thành của Thiên Chúa, chúng ta phải noi gương Đức Giê-su Ki-tô, Người Con yêu dấu mà Chúa Cha giới thiệu: “Hãy vâng nghe lời Người” (Lc 9,35). Các bậc làm cha mẹ sinh con ra mà thôi thì chưa đủ. Còn phải biết dạy dỗ con cái biết “lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” nữa.

Sống Lời Chúa: Luôn dành thời gian mỗi ngày để lắng nghe, suy niệm Lời Chúa và thực hành Lời trong đời sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho những người trẻ trong chúng con đạt đến sự trưởng thành toàn diện nhờ bước đi trong ánh sáng Lời Chúa. Amen.