Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa; và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người. (Lc 3,21-22)

Suy niệm: Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng đến với Gio-an Tẩy Giả để chịu phép rửa. Nhưng điều khác biệt xảy ra: Thánh Thần ngự xuống đang khi Người cầu nguyện. Thánh Thần tỏ hiện và mọi sự được biến đổi: Đức Giê-su cũng chính là Ki-tô, Đấng được xức dầu bởi Thánh Thần, và một kỷ nguyên mới được mở ra, kỷ nguyên ơn cứu độ trong Chúa Thánh Thần. Khởi từ biến cố Ngôi Lời nhập thể, Thần Khí đã “rợp bóng” trên Đức Ma-ri-a; nhờ quyền năng của Người, Con Thiên Chúa đã thụ thai trong lòng Đức Trinh nữ; trong suốt cuộc sống làm người trên dương thế, Đức Giê-su luôn tràn đầy Thần Khí, hoạt động trong Thần Khí, và khi đã hoàn tất mọi sự trên Thập Giá, Ngài “gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19,30); cũng chính Ngài khi phục sinh đã trao ban Thần Khí cho các Tông đồ để thi hành sứ mạng (x. Ga 20,21-22).

Mời Bạn: Phép rửa mà chúng ta lãnh nhận để trở thành Ki-tô hữu là phép rửa trong Thánh Thần, và nhờ đó chúng ta thông phần sứ mạng của Đức Ki-tô là tiếp tục đem ơn cứu độ đến muôn người. Bởi thế, các Ki-tô hữu phải biết phân định mọi việc theo Thần Khí để sống và hành động dưới sự hướng dẫn của Ngài.

Sống Lời Chúa: Những giờ phút cầu nguyện dưới ánh sáng Lời Chúa là dịp tốt để bạn thực hành phân định và sống theo hướng dẫn của Thần Khí.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, Chúa đã tái sinh chúng con trong quyền năng Thánh Thần, xin cho chúng con đừng dập tắt Thần Khí, nhưng biết mở lòng, để trong Thần Khí, Chúa sẽ đổi mới mọi sự trong ngoài chúng con. Amen.