“Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?” (Lc 11,18)

Suy niệm: Cuộc chiến nào đi qua đều để lại sau lưng những hậu quả nặng nề. Nội chiến lại càng thảm thương hơn, vì đổ máu chính anh em, đồng bào của mình, gây thảm cảnh nồi da xáo thịt. Cho nên Đức Giê-su đã có lý khi phản bác luận điệu chụp mũ, thiếu lo-gic của một số người cho rằng Người “dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” Hoàn toàn sai lầm vì không nước nào tự chia rẽ mà lại đứng vững! Càng ngụy biện càng cho thấy sự sai lầm nghiêm trọng ngay từ trong nhận thức. Gốc rễ ngụy biện cũng từ thái độ không tin mà ra. Không tin nên khép lòng, ra sức chối bỏ mọi việc tốt đẹp Đức Giê-su đã làm. Việc trừ quỉ đem lại cho con người cuộc sống bình an, hạnh phúc. Đó là dấu chỉ “ngón tay Thiên Chúa” đang ‘chạm’ đến nhân loại và cứu chữa họ. Chỉ những ai tin mới để cho mình được chữa lành; còn kẻ không tin sẽ muôn đời trầm luân trong chính tội cứng lòng của họ.

Mời Bạn: Ma quỉ vẫn len lỏi vào đời sống con người dưới nhiều hình thức khác nhau như dối trá, ác độc, kiêu ngạo, phỉ báng… Bước theo Đức Giê-su là chọn đứng về phía Người, là dứt khoát chống lại những thói xấu ấy. Bất cứ sự lừng khừng hay thỏa hiệp nào với ma quỉ dù ở mức độ ‘nhẹ’ nhất chỉ khiến bạn ‘lơ lửng,’ đánh mất ơn sủng Chúa.

Sống Lời Chúa: Hôm nay, bạn hãy tập bỏ đi một thói quen xấu của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, ma quỉ như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Xin cho con biết tựa vào Chúa, sống tiết độ, tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức đẩy lui thế lực tối tăm ra khỏi lòng con. Amen.