Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”… “Đây là máu Thầy, máu Giao ước, đổ ra vì muôn người.” (Mc 14,22b.24)

Suy niệm: Về mặt thể lý, con người phải ăn phải uống mới có thể sống và làm việc; khi thiếu ăn, con người không chỉ bị suy nhược, mà còn có nguy cơ tử vong nữa. Đối với sự sống tâm linh cũng vậy, linh hồn cần được nuôi dưỡng bằng thần lương mà Chúa Ki-tô ban cho, đó là Mình và Máu Thánh Ngài. Điều kỳ diệu không chỉ là phép lạ Chúa hoá thân nơi hình bánh rượu khi linh mục đọc lời truyền phép theo lệnh truyền của Chúa, mà còn là Ngài hoá thân trở nên một xương một thịt với chúng ta khi chúng ta rước Thánh Thể. Chính vì yêu thương và để cứu độ nhân loại, Chúa Ki-tô đã có sáng kiến hiến mình làm của ăn nuôi sống con người.

Mời Bạn: Thánh lễ là bàn tiệc chính Chúa dọn ra và mời chúng ta đến dự. Đó là bữa “tiệc cưới” của Chúa để kết hiệp nên một với Hội Thánh là hiền thê và chúng ta là thành phần của Hội Thánh đó. Được mời tham dự bữa tiệc linh thánh, bữa tiệc của tình yêu thương đó, là vinh dự và diễm phúc vô cùng lớn đến nỗi bất cứ lấy lý do nào từ chối cũng là vặt vãnh và phụ lòng Thiên Chúa, Đấng đã muốn dành cho chúng ta hồng ân đó. Bạn sẵn lòng đến dự bữa tiệc này chứ!

Sống Lời Chúa: Vì yêu Chúa và muốn được sống kết hiệp với Chúa, bạn hãy thường xuyên tham dự thánh lễ và siêng năng rước lễ. Ngay cả khi bị giãn cách do dịch bệnh, bạn cũng có thể tham dự thánh lễ và rước lễ thiêng liêng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con thờ lạy Chúa nơi tấm bánh bé nhỏ này Xin cho chúng con luôn biết hướng về Chúa để kính thờ, mến yêu và siêng năng lãnh nhận bí tích cực trọng này.