Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,41-42)

Suy niệm: Chúa Giê-su đã khen ngợi cô Ma-ri-a bởi vì cô đã chọn việc lắng nghe Lời Chúa là ưu tiên hơn mọi chọn lựa khác. Tất nhiên không phải vì thế mà Chúa đánh giá thấp việc phục vụ của cô chị Mác-ta. Ngài muốn nhấn mạnh rằng chọn lựa của cô Ma-ri-a là “tốt nhất và sẽ không bị lấy đi;” và ngay cả cô Mác-ta cũng đừng để vì phục vụ mà thiếu đi “phần tốt nhất” này. Mác-ta và Ma-ri-a không thể thiếu nhau trong đời sống thiêng liêng và hoạt động tông đồ của mỗi người Ki-tô hữu.

Mời Bạn: Khi phải chọn lựa giữa điều tốt và điều xấu, ta sẽ chọn điều tốt; giữa hai điều đều tốt cả, dĩ nhiên ta chọn điều tốt nhất. Đứng trước muôn vàn chọn lựa trong đời sống, bạn có sẵn sàng chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình không? Nếu bạn chọn Chúa, hãy tìm đến bên Chúa, hãy lắng nghe và suy gẫm Lời Ngài. Chắc chắn đó sẽ là phần tốt nhất cho đời sống thiêng liêng và cho linh hồn của bạn.

Sống Lời Chúa: Dành thời gian đọc và suy gẫm Lời Chúa mỗi người; đồng thời, tìm phương thế để nhắc nhớ và thực hành Lời Chúa trong các việc bổn phận và hoạt động thường ngày của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chọn lựa không phải là một việc dễ dàng, bởi vì đời sống chúng con thường bị chi phối bởi các vấn đề “cơm-áo-gạo-tiền”, bởi sự lôi kéo của danh-lợi-thú. Những điều đó nhiều khi làm cho chúng con quên mất việc lắng nghe Lời Chúa là việc quan trọng hơn cả. Xin giúp chúng con từ nay biết chọn Chúa là ưu tiên hơn cả cho cuộc đời chúng con. Amen.