Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh… Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: “Ép-pha-ta”, nghĩa là: hãy mở ra. (Mc 7,32.34)

Suy niệm: Bệnh điếc làm cho người ta mất khả năng nghe. Họ không thể tiếp nhận thông tin đi vào bằng đôi tai của mình. Người bị ngọng thì ngược lại, họ không thể hoặc rất khó khăn khi truyền đạt cho người khác biết điều họ muốn nói. Người mắc cả hai khiếm khuyết ấy chẳng khác nào bị cắt đứt mọi mối giao tiếp với những người chung quanh. Cũng như các tật bệnh khác, bệnh câm điếc là dấu chỉ của căn bệnh tâm hồn tâm hồn khiến chúng ta bị đoạn tuyệt khỏi mọi mối tương quan với Chúa và tha nhân. Chúa Giê-su nói: “Ép-pha-ta! Hãy mở ra!” Chúa cho biết Ngài đến trần gian là để tháo cởi con người khỏi bị trói buộc bởi xiềng xích tội lỗi, mà việc chữa lành hôm nay là dấu chỉ cho sứ mạng đó.

Mời Bạn: Bạn và tôi, bất kỳ ai cũng có thể bị “bệnh điếc tâm hồn” khi chúng ta không biết lắng nghe nhau, khi chúng ta không quan tâm đến lời khuyên bảo của ông bà cha mẹ, khi chúng ta bỏ ngoài tai tất cả những Lời Chúa nói. Cũng vậy, chúng ta cũng có thể bị “ngọng tâm hồn” khi không dám nói Lời Chúa, không dám nói lời yêu thương, không dám nói lời bảo vệ công bình và chân lý cho anh chị em mình. Bạn có đang bị điếc và ngọng như vậy không?

Sống Lời Chúa: Quan tâm giúp đỡ và thăm viếng (nếu hoàn cảnh cho phép) những anh chị em bị khiếm khuyết về thể lý hoặc tâm lý để biết lắng nghe và chia sẻ tình thương với họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để con bị câm điếc tâm hồn, nhưng xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa, lại biết chia sẻ tình thương Chúa cho tha nhân.