Khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít?”(Mc12,35)

Suy niệm: Các kinh sư không thể giải được câu hỏi khó của Chúa Giê-su: Vì sao họ gọi Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít mà vua ấy lại gọi Ngài là “Chúa Thượng tôi”? Họ không thể trả lời vì họ không nhận biết được mối tương quan mầu nhiệm của Đấng vừa là Thiên  Chúa vừa là con người. Mối tương quan đó, thực ra con người đã được thừa hưởng khi được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh Ngài để sống thân mật với Ngài trong mối tình Cha-con. Nhưng nó đã bị cắt đứt vì sự kiêu căng của nguyên tổ khi cuồng vọng muốn ngang bằng Thiên Chúa. Hậu quả là đau khổ, sợ hãi cũng như bất công, bạo lực phát sinh và hoành hành trong thế giới này. “Đấng Ki-tô, con vua Đa-vít” là Con Thiên Chúa làm người để đền bù những ác quả của tội lỗi đó để đưa con người nối lại mối tương quan thân tình là con cái của Thiên Chúa.

Mời Bạn: Giám mục Robert Barron, nổi tiếng về truyền thông ở Mỹ, chia sẻ rằng 99% các tội lỗi của con người đến từ bệnh ảo tưởng “mình là chúa”. Ngài đề nghị các tín hữu trung thành dành 5-10 phút cầu nguyện mỗi ngày vì đó là phương thế để phá bỏ cái ảo tưởng bản thân tai hại nhờ đó thắt chặt mối tương quan thân mật của người con thảo với Cha trên trời là Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa: Dành thời gian mỗi ngày tâm sự với Chúa, coi đó là việc không thể thiếu để vun đắp cho mối tương quan thân mật với Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết từ bỏ những ảo tưởng tự kiêu tự mãn cùng với những đam mê thấp hèn, để tâm hồn con được thanh thoát kết hiệp thân tình với Chúa.