1.  Thành viên của các giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến được diễn tả bằng hình ảnh của 6 nhân vật theo thứ tự từ phải qua trái: cha xứ, con trai, cha, mẹ, con gái và tu sĩ. Gia đình đứng giữa (con trai, cha, mẹ, con gái) diễn tả nội dung: “tiếp tục hướng đi của chương trình mục vụ năm ngoái là Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình”, đồng thời diễn tả giáo xứ cùng với dòng tu và anh em di dân cũng là một gia đình rộng lớn và đầm ấm: “Đồng thời, trong năm 2015 sắp tới, kỷ niệm 50 năm Sắc lệnh Truyền Giáo (Ad Gentes), chúng tôi mời anh chị em hướng đến một gia đình rộng lớn hơn, là giáo xứ”.

2.  Sáu nhân vật đứng cận kề bên nhau trên một con đường và con đường này dẫn ra ngoài từ một ngôi thánh đường (màu gạch đỏ với Thánh giá vút cao) nhằm diễn tả nội dung: các thành viên phải “cộng tác và chia sẻ với nhau để cùng xây dựng ngôi nhà chung là giáo xứ và thi hành sứ mạng chung là loan báo Tin Mừng cho muôn dân.”

3.  Để có thể ra ngoài loan báo Tin Mừng, các thành viên phải:

  • “siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng”: nội dung này được diễn tả bằng hình ảnh chén thánh và bánh thánh.
  • “chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy; các Tông đồ giảng dạy Lời Chúa cho cộng đoàn và hướng dẫn họ đem Lời Chúa vào thực tế đời sống:” nội dung này được diễn tả bằng hình ảnh cuốn sách thánh mở ra.
  • Tất cả đều được Chúa Thánh Thần soi sáng: được diễn tả bằng ngọn lửa Thánh Thần mang hình dạng chim bồ câu.

4.  Gia đình giáo xứ cần được Phúc-Âm-hóa, nghĩa là thấm đẫm tinh thần Phúc Âm và làm chiếu tỏa ánh sáng Phúc Âm ra chung quanh, đến với muôn dân.” Vòng tròn của những chữ Tân phúc-âm-hóa đời sống  giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến mang hình dạng của những tia sáng màu vàng nhằm diễn tả ý tưởng “chiếu tỏa ánh sáng Phúc Âm ra chung quanh”.

5.  Để diễn tả đúng các nội dung trên, màu sắc của các hình ảnh trong Logo cần được in đúng mã màu như dưới đây:

 

 

 

Nguồn: tgpsaigon.net