🔴 Trực tiếp: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận chủ sự Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 04 thầy có tên dưới đây, tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, vào lúc 09g30 thứ Bảy ngày 18 tháng 01 năm 2020, ngày kỷ niệm thành lập Giáo phận Đà Nẵng:

1. Thầy Tôma PHẠM PHÚ CƯỜNG, thuộc Giáo xứ Gia Phước.
2. Thầy Giuse NGUYỄN ĐÌNH THIÊN ÂN, thuộc Giáo xứ Thanh Đức.
3. Thầy Gioan Baotixita NGUYỄN TRẦN VŨ ĐỨC, thuộc Giáo xứ Thanh Đức.
4. Thầy Giuse NGUYỄN THANH TÙNG, thuộc Giáo xứ Trà Kiệu.

Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng trực tiếp trên:
▶️ Facebook: Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: youtu.be/rbWkUY3Vkkc
▶️ Website: giaoxuchinhtoadanang.org

Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện