Vào sáng thứ bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2019, Hội đồng Comitium Đà Nẵng sẽ tập trung về Đền Thánh Chân phước Anrê Phú Yên (giáo họ Phước Kiều, giáo phận Đà Nẵng) và cử hành Thánh lễ tạ ơn nhân kỷ niệm 71 năm Legio Mariae hiện diện tại Việt Nam.

⛪️  Mời cộng đoàn theo dõi các nội dung chính sau đây sẽ được phát trực tiếp trên website, kênh Youtube và Facebook Đền Thánh Chân phước Anrê Phú Yên:

🔴  Trực tiếp lúc 08g00: Tiếp đón và chia sẻ của Cha Linh giám Comitium Đà Nẵng Phêrô Trần Đức Cường.

🔴  Trực tiếp lúc 10g00: Thánh lễ mừng ngày truyền thống kỷ niệm 71 năm Legio Mariae hiện diện tại Việt Nam do Đức giám mục Giuse Đặng Đức Ngân chủ tế.

Chương trình được phát trực tiếp trên các kênh:
🌐 Youtube: youtu.be/ba6vdywlR6Q và youtu.be/u_KWPu3dXVY
🌐 Facebook: Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi và hiệp thông