🔴 TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 20 Năm Tuyên Phong Chân Phước Anrê Phú Yên.
Do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục giáo phận Đà Nẵng chủ tế.
Lúc 18g00, thứ Năm, ngày 05 tháng 03 năm 2020 tại tại Đền thánh Chân Phước Anrê – Phước Kiều (Gp Đà Nẵng).

Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng trực tiếp trên:
▶️ Facebook: Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: youtu.be/zpw-jGSwn5E
▶️ Wedsite: giaoxuchinhtoadanang.org

Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện.