🔴Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật II Mùa Chay, Năm A
Lúc 15g00, ngày 08/3/2020, tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng

Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng trực tiếp trên:
▶️ Facebook: Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng
▶️ Youtube: https://youtu.be/vjCwqPWCzBU
▶️ Website: giaoxuchinhtoadanang.org

Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện.