🔴 Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Chay, Năm A
Lúc 15g00, ngày 01/3/2020, tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nằng.

Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng trực tiếp trên:

▶️ Facebook: Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: youtu.be/iQ8mBhWZKHA
▶️ Website: giaoxuchinhtoadanang.org

Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện