🔴 Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Ba Ngôi – Ban Bí Tích Thánh Thể Lần Đầu Cho Các Em Giáo Lý 16/6/2019.
Tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng
Lúc 08g00 ngày 16 tháng 6 năm 2019.

Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng trực tiếp trên:
▶️ Facebook: Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: youtu.be/ZE6v13_rWf8
▶️ Website: giaoxuchinhtoadanang.org

Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện.