Trực tiếp: Nghi thức Làm phép TTMV Giáo phận Hải Phòng và Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi bổn mạng Giáo phận

Thánh lễ bế mạc Đại hội XIV – Hội đồng Giám mục Việt Nam

Chương trình:
Thứ Sáu, ngày 04/10/2019
08h00: Đón tiếp
09h00: Làm phép Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng
09h30: Thánh lễ Kính Đức Mẹ Mân Côi – Bổn mạng Giáo phận Hải Phòng và bế mạc Đại hội XIV – Hội đồng Giám mục Việt Nam

Nguồn: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam