🔴Trực tiếp: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức – Bổn Mạng Giáo xứ Chính Tòa 11/02/2020

Thứ ba, ngày 11/02/2020, Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày quốc tế bệnh nhân, bổn mạng của Giáo xứ Chính Tòa, Thánh lễ được cử hành trọng thể lúc 17g15, trong thánh lễ có nghi thức xức dầu bệnh nhân. Xin quý vị trong Ban điều hành 12 giáo họ động viên các bệnh nhân và người già yếu đến lãnh nhận Bí tích xức dầu.

Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng trực tiếp trên:
▶️ Facebook: Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TwRq2Orjzqs
▶️ Website: giaoxuchinhtoadanang.org

Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện.