🔴 Trực tiếp: Dâng hoa và Thánh lễ tuần 04 tháng Hoa tại Núi Đức Mẹ do Hội Legio và Đoàn Phan Sinh cùng phụ trách.

Lúc 17g15 ngày 18 tháng 5 năm 2019.

Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng trực tiếp trên:
▶️  Facebook: Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️  Youtube: youtube/cdGvofG6UnE

Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện.