🔴 Trực tiếp: Cung nghinh Kiệu Đức Mẹ và Thánh lễ Bế Mạc tháng hoa, do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân chủ sự.
Tại Núi Đá Đức Mẹ Chính Toà Đà Nẵng
Lúc 16g30 ngày 25 tháng 5 năm 2019.

Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng trực tiếp trên: 
▶️ Facebook: Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: youtu.be/PuKVhMuCzck
▶️ Website: giaoxuchinhtoadanang.org

Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện.