Thánh lễ vọng Giáng sinh 2017 tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng.