Theo thông báo của Toà Giám Mục Đà Nẵng về việc Thuyên chuyển và Bổ nhiệm Linh mục Giáo phận Đà Nẵng 2017, Cha Quản xứ Chính toà, Phaolô Maria Trần Quốc Việt được Đức Cha thuyên chuyển làm quản xứ Giáo xứ Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, ngài sẽ nhận xứ lúc 08g00 thứ Tư, 18/10/2017.

Đức Cha Giáo Phận cũng đã bổ nhiệm Cha Phêrô Trần Đức Cường làm quản xứ Giáo xứ Chính toà và việc nhận xứ sẽ được cử hành trong Thánh Lễ lúc 17g00, thứ Hai ngày 16/10/2017.

Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các ngài trong sứ vụ mới của mình.