Khai mạc Mùa Chay 2017, Giáo xứ Chính Tòa có 02 Thánh Lễ, và xin mời cùng theo dõi và hiệp thông một số hình ảnh Thánh Lễ Sáng lúc 05g00, ngày 01/3/2017: 

DSC_3818.jpg - 398.5 kB

 

DSC_3821.jpg - 129.1 kB

 

DSC_3822.jpg - 128.04 kB

 

DSC_3823.jpg - 122.7 kB

 

DSC_3825.jpg - 207.49 kB

 

DSC_3828.jpg - 186.69 kB

 

DSC_3832.jpg - 186.56 kB

 

DSC_3835.jpg - 146.15 kB

 

DSC_3837.jpg - 208.23 kB

 

DSC_3840.jpg - 161.74 kB

 

DSC_3845.jpg - 176.84 kB

 

DSC_3846.jpg - 152.13 kB

 

DSC_3848.jpg - 192.54 kB

 

DSC_3851.jpg - 186.64 kB 

 Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây: