Thư Ngỏ Nhân Dịp Ra Mắt Trang Điện Tử Giáo Xứ

 

Kính thưa Cha Quản Xứ, Quý Cha Phó Xứ, Quý Vị trong HĐMV Giáo xứ và toàn thể bà con Giáo xứ Chính Tòa, Giáo phận Đà Nẵng,

 

Chúng con vẫn biết rằng, chúng con tài hèn sức mọn, nhưng đứng trước những đòi hỏi cấp bách và thiết thực, cũng như sự tín nhiệm và ủng hộ của Cha Quản Xứ và toàn thể quý vị trao phó cho nhiệm vụ làm Ban Truyền Thông, chúng con đang mạo muội xây dựng trang nhà www.giaoxuchinhtoadanang.org này.

 

Để trang nhà thật sự là nhịp cầu nối kết thông tin giữa mọi người trong Giáo xứ với nhau và giữa Giáo xứ với bên ngoài, Ban Truyền Thông chúng con rất mong nhận được sự chung tay, góp sức của tất cả mọi người.

 

Chúng con luôn rất mong muốn lắng nghe những đóng góp về bài vở và cũng như kỹ thuật để trang nhà phát triển ngày càng vững mạnh, mọi đóng góp xin vui lòng gởi về: truyenthonggxctdn@gmail.com.

 

Hôm nay, Chủ Nhật I Mùa Vọng, khởi đầu 1 năm Phụng Vụ Mới, nhân dịp ra mắt trang nhà www.giaoxuchinhtoadanang.org chúng con xin có những lời tâm huyết như trên gởi đến toàn thể quý vị.

 

Nguyện xin Thiên Chúa qua Mẹ Trà Kiệu chúc lành cho chúng ta.

 

Giuse Trương Văn Thơm

Ủy Viên Truyền Thông

Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng