THƯ BỔ NHIỆM GIÁO VỤ
Số 03/T8/2021/GM/BN

Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Giuse Đặng Đức Ngân bổ nhiệm: Cha Phaolô PHẠM THANH THẢO, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục, nguyên Quản xứ Phước Tường làm:

  • Trưởng ban Mục vụ Ơn gọi Giáo phận và Giám đốc Tiền Chủng viện Thánh Gioan Đà Nẵng.
  • Giám đốc Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Nẵng.

Hiệu lực từ Lễ Đức Maria Nữ Vương, ngày 22 tháng 8 năm 2021, với thời hạn 5 năm.