Thứ Bảy, 05/5/2018, là thứ Bảy tuần thứ 2 trong tháng Hoa kính Đức Mẹ, đoàn con cái Mẹ trong Giáo xứ đã cùng nhau cung nghinh Mẹ lúc 17g30, do Hội đoàn Legio phụ trách.
Sau đó là Thánh lễ Chúa nhật tuần thứ 6 Phục Sinh do cha Quản xứ chủ tế.
Bài Tin mừng hôm nay được trích từ Tin mừng của Thánh Gioan, 15,9-17, nói về lòng yêu thương nhau. Trong bài Giảng, cha Quản xứ đã chia sẻ ngay từ đầu rằng với Thiên Chúa thì việc yêu thương không chỉ là một kiểu tình cảm sao cũng được, nhưng đã được Thiên Chúa nâng lên thành luật, luật “hãy yêu thương nhau”.
Dưới lệnh truyền đó, cha chủ tế cũng đã nhắc lại cho thấy một chiều kích rất riêng của Thiên Chúa khi Ngài dạy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế để nhắc nhở người Kitô hữu không chỉ dừng lại chiều kích thông thưởng như Đức Khổng Tử dạy “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”, điều gì mình không muốn, đừng làm cho người khác.

@ Truyền Thông Chính Toà Đà Nẵng

 

 
Flickr API Key not defined. See here for documentation.