Thông Báo: Số 8/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa – Năm B
Thông Báo: Số 8/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa – Năm B
Chính Tòa: Thông báo Số 7/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa – Năm B Vào lúc 08g00 ngày Chúa […]
Thông báo: Số 7/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm B
Thông báo: Số 7/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm B
Chính Tòa: Thông báo Số 7/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm B Vào lúc 08g00 ngày Chúa Nhật Lễ […]
Thông báo: Số 6/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Năm B
Thông báo: Số 6/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Năm B
Chính Tòa: Thông báo Số 6/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Năm B Chúa Nhật 28/12 Lễ […]
Thư Giáng Sinh 2014
Thư Giáng Sinh 2014
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG     HIỆP NHẤT – SỐNG ĐỨC TIN – LOAN BÁO TIN MỪNG   […]
Thông báo: Số 4/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm B
Thông báo: Số 4/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm B
Chính Tòa: Thông báo Số 4/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm B Từ thứ hai, 22/12 cho đến hết […]
Thông báo: Số 3/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm B
Thông báo: Số 3/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm B
Chính Tòa: Thông báo Số 3/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm B Kính mời quý ông bà kỷ niệm […]
Thông báo: Số 2/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm B
Thông báo: Số 2/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm B
Chính Tòa: Thông báo Số 2/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm B Chúa Nhật, 07/12 sau lễ Thiếu Nhi […]
Thông báo: Số 54/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B
Thông báo: Số 54/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B
Chính Tòa: Thông báo Số 54/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B Kính mời các ông bà có 25 […]
Thông báo: Số 53/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXXIV Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 53/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXXIV Thường Niên – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 53/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXXIV Thường Niên – Năm A Từ thứ hai, 24/11 cho đến […]
Thông báo: Số 51/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 51/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 50/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm A Chúa Nhật, 16/11 lễ kính Trọng […]
ĐẦU TRANG