Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXV Thường niên – 01.10.2023
Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXV Thường niên – 01.10.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN01/10/2023 1.Chúa Nhật 01/10 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em […]
Thông báo: Số 45/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXV Thường niên – 24.9.2023
Thông báo: Số 45/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXV Thường niên – 24.9.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN24/9/2023. 1.Từ thứ Hai 26/9 đến thứ Bảy 30/9, Giáo họ Augustinô Huy trực […]
Thông báo: Số 43/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXIV Thường niên – 17.9.2023
Thông báo: Số 43/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXIV Thường niên – 17.9.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN 17/9/2023.
Thông báo: Số 42/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXIII Thường niên – 10.9.2023
Thông báo: Số 42/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXIII Thường niên – 10.9.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN 10/9/2023. 1. Chúa nhật hôm nay (10/9): Sau lễ Thiếu nhi, tất cả […]
Thông báo: Số 41/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXII Thường niên – 03.9.2023
Thông báo: Số 41/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXII Thường niên – 03.9.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN 03/9/2023.
Thông báo: Số 40/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXI Thường niên – 27.8.2023
Thông báo: Số 40/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXI Thường niên – 27.8.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN27/8/2023.
Thông báo: Số 39/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XX Thường niên – 20.8.2023
Thông báo: Số 39/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XX Thường niên – 20.8.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN20/8/2023.
Thông báo: Số 38/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XIX Thường niên – 13.8.2023
Thông báo: Số 38/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XIX Thường niên – 13.8.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN13/8/2023.
Thông báo: Số 37/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XVIII Thường niên – 06.8.2023
Thông báo: Số 37/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XVIII Thường niên – 06.8.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN06/8/2023 Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. 4. Để chuẩn bị mừng lễ Kỷ […]
Thông báo: Số 36/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XVII Thường niên – 30.7.2023
Thông báo: Số 36/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XVII Thường niên – 30.7.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XVII  THƯỜNG NIÊN30/7/2023 3. Giáo dân muốn đi La Vang dự lễ ngày 14/8/2023 và 15/8/2023, xin […]
ĐẦU TRANG