Số 16/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật V Mùa Chay B – 24.3.2024
Số 16/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật V Mùa Chay B – 24.3.2024
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT TUẦN THÁNH24/3/2024
Số 15/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật V Mùa Chay B – 17.3.2024
Số 15/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật V Mùa Chay B – 17.3.2024
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT V MÙA CHAY17/3/2024
Số 13/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật I Mùa Chay B – 03.3.2024
Số 13/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật I Mùa Chay B – 03.3.2024
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT III MÙA CHAY03/3/2024
Số 12/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật I Mùa Chay B – 25.02.2024
Số 12/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật I Mùa Chay B – 25.02.2024
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT II MÙA CHAY25/02/2024
Số 11/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật I Mùa Chay B – 18.02.2024
Số 11/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật I Mùa Chay B – 18.02.2024
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT I MÙA CHAY18/02/2024
Số 07/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật II Thường niên năm B – 14.01.2024
Số 07/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật II Thường niên năm B – 14.01.2024
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN14/01/2024
Thông báo: Số 06/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – 07.01.2024
Thông báo: Số 06/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – 07.01.2024
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH07/01/2024
Thông báo: Số 04/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật IV Mùa Vọng – 24.12.2023
Thông báo: Số 04/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật IV Mùa Vọng – 24.12.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG24/12/2023.
Thông báo: Số 03/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật III Mùa Vọng – 17.12.2023
Thông báo: Số 03/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật III Mùa Vọng – 17.12.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT III MÙA VỌNG17/12/2023
Thông báo: Số 02/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật II Mùa Vọng – 10.12.2023
Thông báo: Số 02/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật II Mùa Vọng – 10.12.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT II MÙA VỌNG10/12/2023.
ĐẦU TRANG