Phân Công Phụng Vụ Tháng 05/2020
Phân Công Phụng Vụ Tháng 05/2020
Thông Báo: Số 24/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm A
Thông Báo: Số 24/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm A
Chúa Nhật 19/4 Chúa nhật II Phục Sinh. Cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Kính Lòng Thương Xót Chúa, có 02 Thánh lễ trực tuyến: Buổi sáng vào lúc 07g00, buổi chiều vào lúc 17g00
Phân Công Phụng Vụ Tháng 3/2020
Phân Công Phụng Vụ Tháng 3/2020
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA NẴNG                                                                                                  BAN PHỤNG VỤ                                               PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 03/2020 I. ĐỌC SÁCH NGÀY […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 02/2020
Phân Công Phụng Vụ Tháng 02/2020
      GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG        BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 02/2020 I. ĐỌC SÁCH NGÀY […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 01/2020
Phân Công Phụng Vụ Tháng 01/2020
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNGBAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤTHÁNG 01/2020 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ […]
Phân Công Phụng Vụ 12/2019
Phân Công Phụng Vụ 12/2019
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG            BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 12/2019 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 11/2019
Phân Công Phụng Vụ Tháng 11/2019
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNGBAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤTHÁNG 11/2019 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 10/2019
Phân Công Phụng Vụ Tháng 10/2019
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNGBAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤTHÁNG 10/2019 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 9/2019
Phân Công Phụng Vụ Tháng 9/2019
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNGBAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤTHÁNG 09/2019 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ […]
ĐẦU TRANG