Phân công phụng vụ tuần XXIII thường niên, 06-12/9/2020
Phân công phụng vụ tuần XXIII thường niên, 06-12/9/2020
Lịch Phân Công Phụng Vụ Tuần XXIII Thường Niên, 06-12/9/2020
Phân công phụng vụ tuần XIX thường niên, 09-15/8/2020
Phân công phụng vụ tuần XIX thường niên, 09-15/8/2020
Lịch phân công phụng vụ tuần XIX Thường Niên, 09-15/8/2020
Phân công phụng vụ tuần XVII thường niên, 26/7/2020 – 01/8/2020
Phân công phụng vụ tuần XVII thường niên, 26/7/2020 – 01/8/2020
PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN 26/7/2020 – 01/8/2020
Phân Công Phụng Vụ 07/2020
Phân Công Phụng Vụ 07/2020
Phân Công Phụng Vụ 07/2020
Phân Công Phụng Vụ Tháng 6/2020
Phân Công Phụng Vụ Tháng 6/2020
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 06/2020   I. ĐỌC SÁCH NGÀY […]
ĐẦU TRANG